Nyhedsbrev oktober 2021

AB JoJo Nyhedsbrev oktober 2021

 Nyt fra bestyrelsen

Årets ordinære generalforsamling

Tak for fremmødet til årets generalforsamling! Vi var 175 fremmødte andelshavere, da vi var flest herunder 50 ved fuldmagt. Referatet bliver sendt ud snarest muligt. Af væsentlige beslutninger kan nævnes:

  • Regnskab og bestyrelsens beretning blev godkendt
  • Andelskronen blev fastsat til 14.500 kroner pr. kvadratmeter, der er tale om en stigning på 1.500 kr. pr. kvadratmeter
  • Øget mulighed for sammenlægning blev ikke vedtaget.
  • Mulighed for bytte mellem lejebolig på 4.sal og andelsbolig i foreningen blev godkendt

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og tæller nu:

Tom Weber (formand)

Leo Carrasco-Høy (næstformand)

Camille Hillmann

Jonas North

Christine Enequist Nielsen (nyt medlem)

Martin Holmboe

Christian Ulrich Hansen

Mikkel Jørgen-Jensen (suppleant)

Kirsten Hybschmann (suppleant)

Selve bestyrelsesudvalgene vil blive konstitueret i starten af november, hvor den nye bestyrelse vil påbegynde bestyrelsesårets arbejde.

Nyt fra altan-udvalget

Efter meget arbejde med aftalerne mellem administrator, bygherrerådgiver og AltanDK, er alle kontrakter snart klar til underskrift. Dette betyder, at AltanDK vil være klar til at starte processen om at søge de nødvendige byggetilladelser i november måned. Som tidligere meldt ud, er behandlingstiden for byggeansøgninger i Københavns kommune meget lang (forventeligt 6 mdr. pt). AltanDK vil gøre deres bedste for at ekspedere processen igennem så hurtigt som muligt. Der vil komme løbende updates vedr. altanprojektet i nyhedsbrevene fremover.

Nyt fra ejendomskontoret

Storskrald i porte og andre gårdes skralderum

På generalforsamlingen opfordrede en beboer til, at vi alle sørger for at sætte vores storskrald i de dertil indrettede storskraldsrum.

Alt for ofte ender gamle senge, lænestole og andet storskrald i portene, og det er kun de placerede skraldespande, som må stå der af hensyn til brandreglerne.

Opfordringen er hermed givet videre i nyhedsbrevet:

Det er ikke tilladt at stille ting i portene, hverken storskrald eller cykler mm.

Ved samme lejlighed vil vi gerne opfordre alle beboere til, at man afleverer skrald og storskrald i egne gårde. Mange beboere i gård 1 og 2 benytter gård 3 og 4’s skralderum, da det føles lettere når man skal afsted om morgenen. Det medfører dog, at containerne i 3 og 4 bliver overfyldte, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, både af kapacitetsmæssige årsager, tiltrækning af rotter mm.

Ændringer i affaldssorteringen

  • Tetrapak (mælkekartoner etc.), skal fremover i plastcontaineren.
  • Derudover er der en fraktion i skraldeskurene, som hedder ”rent træ”.

Trudy skaffer infomateriale fra kommunen, og nye skilte til skralderummene, som kommer op snarest muligt.

Brug af barnevognsrum

På generalforsamlingen blev der opfordret til, at alle beboere med barnevogne som ikke længere bliver brugt, bliver fjernet fra barnevognsrummene. Vi er mange i foreningen som bruger rummene og pladsen er trang.

Beboerinitiativer

Halloween

Der vil blive holdt Halloween i JoJo for alle børn og barnlige sjæle lørdag den 6. november.

Mere info vil blive hængt op i opgangene snarest muligt, men reservér datoen.