Nyhedsbrev nr. 8 2020

AB JoJo Nyhedsbrev nr.8 2020

 

 Nyt fra bestyrelsen

 Altanrunde II

Altanudvalget er videre i processen, og er nu ved at forhandle priser, gøre klar til ansøgning til kommune osv. Vi endte med 102 altaner, men det er naturligvis ikke afklaret hvor mange af disse som kommunen vil tillade.

OGF 2020

Vi håber snart at kunne få afklaring på, hvordan det bliver muligt at afholde en OGF 2020, ift Corona-restriktioner mm.

Mød bestyrelsen

Der afholdes stadig ’Mød bestyrelsen’, det er første onsdag i hver måned fra 17-18. Kom ned forbi hvis du har spørgsmål til byggeprojekter mm.

Indbrud

Der har været nogle indbrud i foreningen for nylig, der var en mistænkelig mand som bankede på døren på fjerdesal, hvor beboeren var hjemme. Senere viste det sig så at der var indbrud i begge 2. Sals lejligheder i opgangen.

Husk aldrig at lukke fremmede uden ærinde ind i jeres opgang, og hjælp hinanden hvis du oplever mistænkelig adfærd.

Port i Jesper Brochmandsgade 5 / gård 1

Man troede det snart ikke, men tænk engang: Porten virker! Sådan helt rigtigt som den skal.

 

Effekter i opgange/ Rollatorer

I nogle af vores opgange bor der beboere, som er afhængig af rollator som hjælpemiddel. Disse er naturligvis, efter aftale med bestyrelsen, tilladt at have stående. Bor du i en opgang med en rollator, så er det vigtigt at du aldrig sætter noget foran rollatoren, heller ikke selvom det er midlertidigt/bare for et øjeblik. Du kan ikke vide om den pågældende beboer netop skal ned mens du er væk, og med flextrafik eller lignende, hvor de ikke kan stå og vente på at du kommer ned.

Det er naturligvis aldrig tilladt at have effekter stående i opgangene.

Nyt fra ejendomskontoret

Effekter på fællesarealer

Vi ser desværre at alt for mange har effekter stående på vores fælles arealer. Disse skal enten være i egne kælderrum eller i jeres lejligheder. Tak.

Ting hensat på fællesarealer

Husk nu, at der ikke må stå ting på opgange, bagtrapper eller i kældergange!

Bliver dine ting fjernet, koster det et håndteringsgebyr på 500 kr. at få det tilbage.

Beboerinitiativer

Halloween

Corona har aflyst en masse ting for børnene, det kunne være dejligt om vi på en eller anden måde kan gentænke vores Halloween-arrangement, således at det bliver forsvarligt ift. Corona-restriktioner. Til det har vi brug for at være nogle stykker i en lille Halloween-gruppe, for at det kan lade sig gøre.

Vil du være med til at arrangere, så skriv til Camille/ sekretariatet.