Nyhedsbrev Juni 2017

Nyhedsbrev AB JoJo

 

Ny formand og bestyrelse

Til årets generalforsamling blev Tom Weber valgt som ny formand.

Titte, Sune og Mikkel blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Der er desuden blevet valgt to nye suppleanter, Camille og Morten L.

Minna og Anne ønskede ikke genvalg, og vi siger derfor mange tak for deres store indsats i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse har haft de første to bestyrelsesmøder og er nu konstitueret.

www.abjojo.dk

Tag endelig et kig forbi vores hjemmeside. Her finder du en masse informationer omkring vores forening, om alt fra ladcykel udlån til generalforsamlingsreferat mm.

Gårdlaug Rantzausgård

Gårdlauget i gård 1 (den karré med ejendomskontor og kulturlejlighed) har brug for en ny bestyrelse.

Gårdlaugets bestyrelse har på det seneste bestået af 3 medlemmer, som alle er pensionister. De ønsker og håber, at der også vil komme yngre kræfter til, som kan komme med gode forslag og inspiration til hvordan gården fortsat kan være indbydende og hyggelig at være i, for alle beboere – store som små.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 12/7 kl 17 i kulturlejligheden, og vi anbefaler alle jer fra gård 1 til at dukke op og være med.

Loppemarked

En beboer har igen i år taget initiativ til at afholde loppemarkeder henover sommeren. Det næste loppemarked holdes nede på Jesper Brochmands Pladsen den første søndag i måneden: 2/7, 6/8 samt 3/9. Aflyses ved regn. Tilmelding sker ved mail til jojoloppe@gmail.com

Referat fra den ordinære generalforsamling

Årets referat er på trapperne, så snart er læsningen til sommerferien i hus!

Regler for beboerlokale og kulturlejlighed

Der er allerede regler for brugen af vores lokaler, men vi er i bestyrelsen blevet opmærksomme på, at der fra beboere i foreningen er et ønske om at reglerne gøres tydeligere. Vi arbejder derfor på en ny procedure, hvor skriftlige retningslinjer, vil blive udleveret ved lån af lokalerne. Derudover vil reglementet blive finpudset og hængt op i begge lokaler.

Indtil da henviser vi til AB JoJos hjemmeside for info. Det skal dog gentages, at ingen af lokalerne er beregnede til aften og nattefester samt meget larmende arrangementer.

Tagprojektet

Tagprojektet skrider fint fremad og følger tidsplanen.

I tagudvalget er der kommet to nye medlemmer, Tom og Titte, efter at den nye bestyrelse er konstitueret. Herudover sidder Morten og Sune fortsat i udvalget.

Uudnyttede 5. Sale

Bestyrelsen afsøger i øjeblikket alternative muligheder for udnyttelse af de tomme 5.sale, og vil præsentere mere som arbejdet skrider frem.

Korttidsudlejning

Til OGF blev der vedtaget en ny vedtægtsændring som handler om korttidsudlejning via fx Air BnB, boligbytte etc. Selvom standardformularen ikke er færdigudarbejdet, kan anmeldelser af korttidsudlejning af ens lejlighed allerede nu ske, ved henvendelse til sekretariatet via mail – sekretariat@abjojo.dk

Ny gårdmandsvikar

I de kommende uger kommer en ny gårdmand Jesper og vikarierer, mens vores faste gårdmænd på skift holder ferie. Tag godt imod ham!

Bestyrelsen går på sommerferie

Traditionen tro, holder bestyrelsen sommerferie i juli måned. Det betyder også, at der ingen fremvisninger af ledige lejligheder er før august. Sekretariatet holder naturligvis åbent som sædvanligt.

God sommer!