Kvistnyt

 

Arbejdet på karre 3 skrider fremad, også udbedringerne af de omfattende fejl og mangler fra tidligere entreprenør som vi beskrev i nyhedsbrevet fra Projekt-logbogen i oktober. Den overordnede tidsplanen holdes fortsat, men der kan stadig forekomme lokale forsinkelser.

Der vil ikke blive arbejdet mellem jul og nytår.

Curacon vil yderligere øge isoleringen over de berørte lejligheder i forbindelse med gangbroerne over karre 3 og over Struenseegade, for at mindske støjgener og varmetab for de underliggende naboer.

De sidste kviste er blevet leveret og står klar. Vi forventes de sidste opsat i januar.

Curacon har gjort alle nødvendige vinterforanstaltninger klar. Dette både i forhold til tag og stillads, hvis det bliver nødvendigt i løbet af vinteren.

Tagudvalget afholder projektmøde for Tagprojektet mandag d. 18. december kl 19.30 på ejendomskontoret. Mødet er primært for beboere på 4. og 5. sal, men alle er velkomne.

Her kan beboere tale med og stille spørgsmål til repræsentanter fra Tagudvalget.