Kvistnyt februar 2018

Etape 10 er færdig og demontering af stilladset er gået i gang.

På Etape 11 arbejdes der fortsat på lukning af udvendigt tag, hvilket forventes at vare 3-4 uger.

Etape 12 holder tidsplanen, trods rådskader og andre udfordringer og der arbejdes fortsat med færdiggørelsen af det indvendige arbejde.

Gangbroen over Struenseegade og over gård 3 bliver stående.

Kvist nr 105 er nu sat op.

Arbejdet på Karre 1 er i fuld gang og tidsplanen holder fortsat.

P-pladsen i Skyttegade 8, foran Ejendomskontoret, vil blive spærret for at øge sikkerheden.

Der er fare for nedstyrtning af opsamlet vand i stilladsafdækningen. Selvom stilladsarbejderne kommer og tømmer stilladsafdækningen når det har regnet meget, kan der samle sig vand som pludseligt kan styrte ned på gaden. Derfor bliver p-pladsen spærret.

Hilsen Tagudvalget