JoJo Nyhedsbrev nr.7, august 2023

Nyt fra bestyrelsen

 Når du vil renovere og bygge om i din lejlighed

Det er dejligt, at mange beboere gerne vil renovere og gøre lejlighederne bedre at bo i. Det kommer både nuværende og kommende beboere til gode, og det er som udgangspunkt altid noget bestyrelsen vil godkende, når det gøres hensigtsmæssigt ift. vores bygninger.

Man skal dog være opmærksom på, at når man bor i andelslejlighed skal man først ansøge og/eller anmelde forandringer, og have disse godkendt af bestyrelsen, for at det anses som lovligt udført. Alt renoveret arbejde skal være lovligt ansøgt/udført, hvis man evt. senere vil kunne sætte sin lejlighed til salg.

Alle beboere er altid velkomne til at komme ned til ”Mød bestyrelsen” den første onsdag i måneden, og få vejledning ift. sin byggesag, så man er godt klædt på ift. ansøgning. Nogle renoveringer kræver desuden at man anmelder/ansøger kommunen om tilladelse.

JoJo 100 års fejring

I slutningen af foråret 2024 skal vi fejre, at vores bygninger nu har rundet de 100 år, og vil gerne inddrage alle beboere: Hvad hører sig til en 100 års fejring? Har du noget du kan byde ind med, når vi skal fejre? Måske spiller du i et fantastisk band, måske vil du gerne holde et spændende foredrag, afholde en danseworkshop eller andet. Det kunne være fantastisk at se hvad vi internt i JoJo kan byde på, og sammen skabe en ordentlig fejring! Skriv til sekretariat@abjojo.dk, hvis du har konkrete idéer eller gerne vil deltage i planlægningen.

Stigstrengsprojektet

Beboermøde omkring hvad den enkelte beboer skal sørge for at afmontere af diverse, vil blive afholdt senere på året, når projektets karakter og omfang er godkendt.

Vi forventer at en kommende EGF ang. Stigstrengsprojektet vil blive afholdt i januar 2024.

Nøglebokse

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at opsætte nøglebokse ved opgangsdøren. Disse skal derfor nedtages, og facaden skal genoprettes på beboers regning.

Sammenlagte lejligheder: Hoved- og bagdøre

Der er desværre stadig flere opgange, hvor der ikke er fjernet hoved- og bagdøre, ved sammenlægning af lejligheder, og vægge ikke er genoprettet tilstrækkeligt. Dette er et krav ved sammenlægning af lejlighed, hvorfor det skal bringes i orden nu.

Nyt fra ejendomskontoret

Lån af ladcykler

Alle andelshavere har mulighed for gratis at låne ladcykel, såfremt man er tilmeldt ordningen. Dette gøres på ejendomskontoret.
Når man låner ladcykel, skal den afleveres i opryddet stand, med kalechen sat ordentligt på.