JoJo Nyhedsbrev juni 2018

Nyt fra bestyrelsen

Den ordinære Generalforsamling

 Mange tak for årets generalforsamling!

Der arbejdes på referatet, som vil komme ud snarest muligt. Bestyrelsen takker alle beboere for nogle gode debatter ifm. de indkomne forslag. Det var skønt at se det store engagement i vores forening. Til nogle af forslagene blev det besluttet at arbejde videre mod en bedre løsning end det foreslåede, og vi glæder os til at vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for foreningen.

Den nye bestyrelse

I år sagde bestyrelsen farvel til tre medlemmer, som ikke ønskede genvalg: Phillip, Mette og Morten. Sidstnævnte efter mange års bestyrelsesarbejde, hvoraf han tidligere var formand for andelsforeningens bestyrelse. Vi takker alle tre for det gode arbejde i årenes løb!

Valgt som medlemmer af bestyrelsen blev: Leonardo, Morten og Camille

Samt suppleanter: Christian og Anne

 

Den nye bestyrelse har haft det første bestyrelsesmøde, og har konstitueret sig således:

Formand: Tom

Næstformand: Christian

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Titte, Sune, Mikkel, Morten, Camille, Leonardo samt Anne.

 Udvalg:

De fire faste udvalg i bestyrelsen ser herefter således ud (tovholder markeret med kursiv):

Formandsudvalget: Tom, Morten, Christian

Salgsudvalget: Titte, Mikkel, Anne, Camille

Beboerudvalget: Camille, Mikkel, Leonardo, Christian

Byggeudvalget: Sune, Mikkel, Anne, Morten

 

Skal man have kontakt til udvalgene, sker det gennem sekretariatets mail: sekretariat@abjojo.dk

 

Rantzausgaard gårdlaug afholder generalforsamling 20. juni

 Alle som bor i vores gård 1, dvs. den gård hvor ejendomskontoret ligger i, indbydes hermed til generalforsamling på ejendomskontoret onsdag den 20. juni kl 18.

Bestyrelsen i AB JoJo vil gerne opfordre vores beboere til at deltage, og til at engagere jer i  gårdlaugets bestyrelse, hvis I gerne vil have indflydelse på vores dejlige gård. Der er en del penge til rådighed til at kunne forbedre gården, til stor glæde for alle beboere.

 

Færdigfest – Tagprojektet

Nu – NU er vi igennem alle fire karréer. Tagprojektet er FÆRDIGT!  Dét skal da fejres, at vi atter får vores bygninger og gårde tilbage, uden stilladser på. Pt. er de brave stilladsfolk i gang med at nedtage stilladset, og snart vil det sidste stillads være nede.

Det bliver markeret i morgen tirsdag den 12. juni kl 15 til 17 – og DU er inviteret med!

Der vil være lidt godt til ganen til både små og store, og balloner til alle. Så kom endelig ned forbi pladsen til en hyggelig eftermiddag.

 

Vinduespudsning

Til jer, som nu har fået fjernet stilladset er der endnu en god nyhed: Når alt er fjernet, vil der komme en vinduespudser på besøg, og pudse alle udvendige vinduer. Så kan lyset atter strømme ind af ruderne!

 

Nyt fra ejendomskontoret:

 Hovedrengøring 

Det er i disse uger, at der bliver gjort hovedrent i opgangene. Husk at det ikke er tilladt at have ting stående på trappen, det skal fjernes, så rengøringsfolkene kan komme til.

 

Beboerinitiativer:

Loppemarked

Der var sket en tastefejl i datoerne i sidste nyhedsbrev. Det er naturligvis altid første søndag i sommermånederne, så de rette datoer kommer her:

1.juli – 5. august – 2. september

Det er 11-16 nede på pladsen, og vi sætter op fra 9.30. Vil du have en stand, så tilmeld dig nu til Camille på jojoloppe@gmail.com

Det koster ikke noget at have en stand, men man skal hjælpe med at sprede ordet om loppemarkedet, så der kan komme besøgende.

 

Husk at alle i foreningen er mere end velkomne til at arrangere noget til glæde for alle. Det kunne være en spilleaften, et foredrag, søndagshygge i gården, litteraturklub, skattejagt mm.

Foreningen råder over en aktivitetskonto, som man kan søge om midler fra. Dette gøres ved at skrive en mail til beboerudvalget via sekretariatet, på sekretariat@abjojo.dk

 

Og til sidst, som altid:

 www.abjojo.dk

 

tag endelig et kig forbi vores hjemmeside. Her finder du en masse informationer omkring vores forening, om alt fra ladcykeludlån til generalforsamlingsreferat, ejendomskontorets åbningstider mm.