Gård 2 – Gårdlauget Brorson: Mini arbejdsdag og beboermøde søndag d. 9. oktober

Kom og oplev glæden ved at forbedre gården i fællesskab med dine naboer! ☺

Vi skal have ophugget noget træ til brænde, fikset legehuset op og andre mindre opgaver. Herefter holder vi et beboermøde om gårdens fremtidige udformning.

Vi mødes i gården kl.10 til kaffe og arbejdsfordeling (i tilfælde af dårligt vejr: kælderlokalet eller pavillionen ved Hans Egedes Gade). Der vil være div. drikke og frokost til alle i løbet af dagen.

Kl.14-16 kælderlokalet: kaffe og kage samt beboermøde om gårdens fremtidige udformning –læs nærmere og se dagsorden på fb.gruppen, hjemmesiden og opslagstavlen i gården.

Kl.16-17: oprydning efter arbejdsopgaver og brug af kælderlokalet. Man må gerne nøjes med at deltage i dele af arrangementet, og hvis man ikke kan deltage i beboermødet, men har forslag til gården, kan man indsende disse til bestyrelsen@glbrorson.dk senest torsdag d.6/10 ☺