AB JoJo Nyhedsbrev nr. 8 2019

Nyt fra bestyrelsen

Altaner

Vi har alle ventet længe, på at altanrunde II skulle gå i gang, og flere har efterspurgt nyt. NU kommer det! Altanudvalget er endelig nået dertil i processen, hvor tilmeldingspapirerne skal udarbejdes, og inden længe vil der blive hustandsomdelt information samt bindende tilmeldinger.

Siden første altanrunde, er der flere regler på området der er lavet om hos kommunen. Alt dette vil der stå mere om i det informationsmateriale som bliver hustandsomdelt. En meget vigtig detalje er dog, at det denne gang IKKE ER MULIGT at tilmelde sig løbende, som man kunne sidste gang. Der er én tilmeldingsfrist, og man får ikke mulighed for at tilmelde sig senere, såfremt man fortryder. Dette skyldes at kommunen har lavet om i deres sagsbehandling af byggeansøgninger.

Ukrudtsgræs i gård 3

Da man i gård 3 skulle genoprette græsplænen efter tagprojektet, besluttede gårdgruppen at den ene halvdel af gården skulle bestå af ukrudtsgræs, for at fremme biodiversiteten i gården. Det betyder, at gårdens ene halvdel pt er den smukkeste kløvereng, til glæde og gavn for både bier og andre insekter.

Hvis du skal istandsætte i din lejlighed

Der er mange beboere, som vælger at istandsætte lejlighederne, hvilket er rigtig dejligt.

Men husk at man skal ansøge/anmelde bestyrelsen og evt. kommunen før man går i gang, så arbejdet er lovligt udført.

Naturligvis vil man få lov til langt størstedelen af alle istandsættelser, da det er i alles interesse at vores lejligheder er vedligeholdt og i god stand – men ofte er der, især ved køkken og bad, nogle regler, bestemt af kommunen, som skal følges.

Er du i tvivl om et kommende projekt, eller hvor du skal starte, kan vi anbefale at komme forbi ejendomskontoret til ’Mød bestyrelsen’, som finder sted hver den første onsdag i måneden kl 17-18.

Du kan også altid spørge dine naboer om erfaringer og inspiration i vores beboer-facebookgruppe, men husk alligevel, at du skal forbi bestyrelsen før du går i gang, så du er sikker på at den valgte løsning er mulig at få godkendt.

Paneler, lister, døre mm.

Vælger du at nedtage fodpaneler, døre, lister, originale køkkenskabe mm. så tal endelig med kontoret omkring afhentning af disse – eller lav evt. et opslag på facebookgruppen ’Beboere i AB JoJo’.

Især fodpanelerne mangler delvist eller er ødelagt hos flere af dine naboer, men kan ikke købes som nye, så det du ikke selv skal genbruge kan helt sikkert bruges andre steder i stedet for at komme på forbrændingen.

Nyt fra ejendomskontoret

Korttidsudlejning

Hvis du vil benytte muligheden for kortidsudlejning, skal du huske at komme forbi ejendomskontoret med både ansøgningen og det opslag, som skal hænge i opgangen. Sidstnævnte skal stemples førend det er gyldigt. De to dokumenter kan umiddelbart se ret ens ud, men de er begge påkrævede, førend udlejningen kan godkendes.

Ejendomskontorets åbningstid

Vi vil gerne bede alle om at respektere kontorets åbningstider, som er:

Man-, tirs- og fredag kl. 8-10

Onsdag (telefonisk) kl. 16-17 samt (personlig henvendelse) kl.17-18

Torsdag: kl. 7-10

Skal man have fat i os udover åbningstiden, henviser vi til mailen: sekretariat@abjojo.dk

Beboerinitiativer

Møde ang. bilafbrændingerne

Onsdag den 21. august kl 19 i kulturlejligheden holdes der et møde ang. de bilafbrændinger der desværre skete på pladsen mod Det fri gymnasium i foråret. Det er Kristian Birk, en af beboerne ud mod pladsen, der i fællesskab med beboerudvalget har taget initiativ til at afholde et møde, hvor de berørte naboer kan få luftet sine tanker, bekymringer og vigtigst af alt: Idéer til forebyggelse.

Loppemarked

Der afholdes loppemarked på JBG-pladsen søndag den 1. september kl 11-16. Opsætning fra kl 10. Tilmelding til marie.finderup@gmail.com