AB JoJo Nyhedsbrev nr. 6 2020

Nyt fra bestyrelsen

 Ny tilmeldingsdato til altanrunde II

Vil man være med i altanrunde II, skal tilmelding ske senest onsdag den 5. august 2020, hvor uigenkaldeligt tilsagn om deltagelse skal være afleveret på ejendomskontoret, samt ønsket placering af altan skal være indtegnet på plantegningerne nede på kontoret. Senere tilmelding er ikke mulig.

Nød-OGF 2020

Tak for deltagelsen i den nød-OGF som vi grundet Corona måtte gennemføre.

Der vil naturligvis blive indkaldt til en OGF som vanligt, så snart det er muligt, i løbet af efteråret.

Bestyrelsen holder sommerferie

I juli måned holder bestyrelsen sommerferie, hvilket betyder at der ikke er bestyrelsesmøder eller ’Mød bestyrelsen’.

Port i Jesper Brochmandsgade 5 / gård 1

Denne port er ved at blive forstærket, så den ikke kan sparkes op. Der har dog desværre været nogle udfordringer med den undervejs, men smeden arbejder på at få den færdig hurtigst muligt.

Ubudne gæster i gårdene

Vi er i dialog med nærpoliti, sociale myndigheder samt øvrige boligforeninger i gårdene vedr. de problematikker der er i gård 1og 2.

Derudover vil vi gerne på ny viderebringe de anbefalinger vi har fået fra både nærpoliti og gadeteams:

  • Brug gårdene aktivt. Vær dernede, og brug gårdene.
  • Ring til lokalpolitiet på 51187721, hvis der er uønsket adfærd/ophold af personer udefra. Al anden henvendelse skal ske til 114. Det er ikke sikkert at politiet har ressourcer til at komme med det samme ved hvert opkald, men opkaldet bliver registreret hver gang. Gentagne opkald fra samme område har naturligvis en effekt ift tilrettelæggelse af politiets daglige patruljering.

Altankasser

Det er kun tilladt at benytte foreningens altankasser udvendigt på altanerne, da de er boltet fast på altanernes tremmesider. Disse kan købes på ejendomskontoret.

For mere information om størrelser og priser, henvises der til http://abjojo.dk/information/altaner/

’Vild med vilje’ i gård 3 og 4.

I de to lukkede gårde / O’erne, er der i den ene halvdel af gården indført ’vild med vilje’, som betyder at græsset ikke bliver slået i den ene halvdel, men at kløvere og andet får lov til at gro vildt, til glæde for bla. biodiversiteten. Vi er klar over, at det er noget som deler vandene, hvorvidt det er pænt eller ej, derfor er det kun i den ene halvdel af gården det gælder – i den anden ende bliver græsset slået som vanligt.

Nyt fra ejendomskontoret

 Ferieafløser fra uge 24-33

Så er det atter den tid på året, hvor gårdmændene på skift afholder sommerferie, og vi har derfor Preben Pedersen hos os som vikar henover sommeren.

Kælderrum

Vi kan se, at mange beboere stadig ikke har sat klistermærke på jeres kælderrum. Man skal sætte det nye klistermærke på sit kælderrum, det er ikke nok med en gammel seddel med lejlighedsnr./adresse eller lign!

Har du ikke længere dit klistermærke, kan du få et nyt på ejendomskontoret.

Vi gør opmærksom på, at rum uden de nye klistermærker vil blive tømt for effekter. Så har du endnu ikke sat adresseklistermærke på dit rum, så gør det nu endelig. Vi har meldt ud flere gange, og vi er snart der hvor rum uden klistermærke bliver tømt.

Ting hensat på fællesarealer

Husk nu, at der ikke må stå ting på opgange, bagtrapper eller i kældergange!

Bliver dine ting fjernet, koster det et håndteringsgebyr på 500 kr at få det tilbage.

Beboerinitiativer

Loppemarked

Der vil i år blive holdt loppemarked først i august og september. Nærmere info følger snarest.