AB JoJo Nyhedsbrev nr.6 2019

Nyt fra bestyrelsen

 Ordinær generalforsamling

Tak for en god generalforsamling! Referatet er lige på trapperne.

Bestyrelsen måtte desværre sige farvel til Sune Svendsen og Morten Lindegaard, som ikke modtog genvalg. Tak for jeres engagement i andelsforeningen! Vi bød derefter velkommen til Emilie Strøm og Thorbjørn Fejerskov som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Ekstraordinær generalforsamling

Alle andelshavere indkaldes til ekstraordinær generalforsamling  onsdag den 26. juni kl 19-20 i Brorson kirkens krypt. Der vil naturligvis blive omdelt fyldestgørende indkaldelse særskilt.

Årsagen til, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling er, at der på den ordinære generalforsamling var tre punkter som var vedtægtsændringer.  De blev alle tre foreløbigt vedtaget på den afholdte generalforsamling, men da det er vedtægtsændringer kræver de efterfølgende at blive vedtaget på en EGF, førend de er gældende.

Det drejer sig om fjernelse af indstillingsretten ( som vi reelt ikke benytter pga. ventelistesystemet), om mulighed for tagudvidelser, trods loftet for sammenlægning er nået og sidst, men ikke mindst mulighed for korttidsudlejning (som f.eks. AirBnB), som ikke længere vil være tilladt, såfremt det ikke bliver vedtaget med nok stemmer til den kommende EGF.

Vi håber at se så mange andelshavere som muligt denne aften. Kan du ikke deltage, så husk at give fuldmagt til en nabo.

Ny bestyrelse

Første bestyrelsesmøde har nu fundet sted, og den nye bestyrelse er blevet konstitueret. Formand er Tom Weber, næstformand Christian Ulrich Dahlgaard Hansen.

De forskellige udvalg ser således ud:

Formandsudvalget: Tom, Christian Ulrich, Emilie

Byggeudvalget: Mikkel, Anne, Camille, Thorbjørn

Salgsudvalget: Titte, Anne, Mikkel, Emilie, Camille, Leonardo

Beboerudvalget: Camille, Thorbjørn, Mikkel, Emilie

Altanudvalget: Mikkel, Leonardo, Camille

Voldgiftsudvalg: Tom, Christian Ulrich

Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie fra 3. juli -31. juli, og besvarer derfor ikke henvendelser i denne periode.

Møde ang. bilafbrændinger på pladsen

Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere beboere ift. de bilafbrændinger, der desværre har været på pladsen ud mod Det fri gymnasium. Der er kommet flere konkrete forslag, til både midlertidige og mere permanente løsninger som måske kan være med til at hindre at det bliver ved med at ske. Der er også kommet et forslag fra én af jer som bor ud mod pladsen, om at afholde et møde, hvor vi i fælleskab kan tale om de forskellige problematikker der er ift. pladsen – og hvad vi som beboere og andelsforening kan stille op. Det synes vi er en rigtig god idé, og beboerudvalget vil derfor i samarbejde med Kristian Birk indkalde til et møde. Mere info følger.

Mød bestyrelsen

Der afholdes ’Mød bestyrelsen’ onsdag den 19. juni kl 17-18 på ejendomskontoret. Næste gang der er mulighed for at  tale med bestyrelsen direkte er onsdag den 7. august – så kig nu endelig forbi hvis du har noget på hjerte.

Vedligeholdelsesplanen er lagt på hjemmesiden

Find den under ’seneste nyheder’ fra 3. juni.

Værkstedet i kælderen i karré 2

Støjende arbejder i værkstedet bedes være afsluttet kl. 20, af hensyn til de nærmeste naboer.

 

Nyt fra ejendomskontoret

Bookning af beboerlokaler samt ladcykler

Nu er det muligt at booke både lokale samt ladcykel direkte via hjemmesiden abjojo.dk .

1 års gennemgang af tagprojekt/kvistaltaner samt 5. års gennemgang af bagtrapper

Er netop i gang.