AB JoJo Nyhedsbrev nr. 10 2019

Nyt fra bestyrelsen

 Jul og nytår i JoJo

Nu er det snart jul igen, og en fast JoJo tradition er vores store juletræ på pladsen. Igen i år er det leveret af GRØN JUL / Isefjordens juletræer, som leverer usprøjtede juletræer.

Årets juletræstænding bliver søndag den 1. december, med julehygge i kulturlejligheden fra kl 14. Juletræet på pladsen tændes kl 16.

På Nytårsaftensdag, den 31. december, mødes vi atter ved juletræet, og ønsker hinanden godt nytår kl. 14. Alle er velkomne, både voksne og børn!  Der vil være bobler, kransekage, nytårsløjer, knaldperler og stjernekastere.

Gård 1

Gårdlauget i gård 1 er i gang med en renovering af gården, og i den forbindelse er pavillionen blevet revet ned og bliver erstattet af et område med solsejl, som kan give skygge og læ for vejr og vind, men være betydeligt mere åbent og lyst end den gamle pavillion. Selve sejlet vil ikke blive sat op før foråret. Der vil ligeledes komme en sandkasse med låg i området.

Lys i gård 4

Der er bestilt 2 lamper til gård 4, som vi skal teste af, før eventuelt indkøb af flere. De vil blive opsat straks de ankommer.

Oprydning på for- og bagtrapper

Der er stadig beboere som har effekter på for- og bagtrapper, både mindre ting som koste mm, men også store og permanente møbler som skoreoler, skabe, kroge sat i vægge med poser på etc.

Vi er desværre nødt til igen at pointere at det ikke er tilladt at have andet end sin dørmåtte foran hoveddøren. Man må heller ikke opsætte ting på vægge og udvendigt på hverken for- eller bagdør. Der er flere årsager herfor, men den primære er, at ved eventuel brand, vil det dels kunne antændes, men også udgøre fare for beboere og brandvæsen som skal ned af trapper, som kan være røgfyldte, og derfor med ringe sigtbarhed.

Alle beboere skal derfor sørge for at fjerne hvad der end kunne være på trapper/repos,

inden torsdag den 11. december.

Herefter vil eventuelle effekter kunne fjernes, for den pågældende beboers regning.

Det gælder for for-og bagtrapper på ALLE etager, også 4. etager/toppen af bagtrapper!

Tryghedsvandring

Vi har tidligere fortalt om den tryghedsvandring der foregik tidligere i efteråret. Nogle af de tiltag, som der er blevet arbejdet med fra bestyrelsens side er bla:

  • Forstærkning af porten i gård 1, mod Jesper Brochmands Gade, samt ny lås. Der er kontaktet flere port-firmaer, for at finde den bedste løsning ift. sikkerhed, brugervenlighed mm. og processen er i fuld gang.
  • Pavillionen i gård 1er blevet revet ned, ifm. den renovering af gården som gårdlauget står for.
  • Der er gadeplansmedarbejderesom flere gange om ugen er i vores gader og gårde.
  • Der er ved at blive fundet gode løsninger til bedre belysning i alle porte.
  • Men derudover er en af de vigtigste virkemidler, at vi som beboere aktivt bruger gården! Lav en kaffeaftale med din genbo, eller legeaftaler for ungerne.

Nye gyngestativer i gård 3 og 4

Der bliver snart opsat nye gyngestativer i de to runde gårde, gård 3 og 4. Der vil naturligvis stadig være to gynger i hver gård, hvoraf den ene er en babygynge.

Den eksterne venteliste

Bestyrelsen har besluttet at lukke den eksterne venteliste for nyopskrivninger pr. 1/1 2020. Der er pt over 1300 opskrevne på ventelisten, hvorfor vi ikke mener det er hensigtsmæssigt at tage flere ind på den eksterne venteliste, qua antallet af salg om året. Den eksterne venteliste vil igen blive åbnet for opskrivninger, når der er 500 opskrevne.

Hvis du ønsker at skrive dig, dine børn eller andre op, inden ventelisten lukkes for tilgang, skal det derfor være gjort senest 31/12-2019.

Mød bestyrelsen

Årets sidste ’Mød bestyrelsen’ er onsdag den 4. december kl 17-18. Kig ned forbi hvis du går og overvejer byggeprojekter, har spørgsmål til noget eller andet du vil vende med nogle fra bestyrelsen.