AB JoJo Nyhedsbrev juni 2022

Nyt fra bestyrelsen

OGF

Tak for fremmødet til årets ordinære generalforsamling! Vi var 155 fremmødte, heraf 39 ved fuldmagt. Referatet er under udarbejdelse, og vil blive omdelt i starten af næste uge. Der er planlagt EGF den 15.06 kl. 17 til endelig vedtagelse af vedtægtsændrings forslag: 7B og 7C, hvor disse, uanset antal fremmødte kan vedtages med 2/3 flertal.

Andelskronen er for det kommende år uændret, 14.500 kr. pr kvadratmeter og projektering mm af ny vandinstallation blev vedtaget.

Forslaget 7C vedr. sammenlægning af lejligheder blev foreløbigt vedtaget, og skal godkendes på kommende EGF før det er endeligt vedtaget. Andelsforeningens bestyrelse består herefter af:

Tom Weber (formand)

Leonardo Høy-Carrasco (næstformand)                                                      Josephine Funck Bilsteen
Jonas North                                                                                                           Mikkel Jørgen-Jensen

Thorbjørn V. Fejerskov                                                                                      Kirsten Hybschmann
Joachim K. Selliken (suppleant)                                                                      Camille Hillmann (suppleant)

Bestyrelsesudvalg
I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, er der foretaget nogle justeringer af de faste udvalg. Fremover tæller de:
Faste udvalg:
Formandsudvalget (Tom, Leo, Kirsten)
Økonomiudvalget (Leo, Tom, Thorbjørn)
Visionsudvalget (Konstitueres på næste BM)
Vedligeholdelsesudvalget (Mikkel, Tom, Jonas, Josephine, Kirsten, Thorbjørn)
Beboerudvalget (består af tidligere beboer-, bygge-, -kultur- og salgsudvalg) (Camille, Mikkel, Joachim, Thorbjørn)

Projektudvalg:
Altanudvalget (Leo, Mikkel, Jonas)
Voldgiftudvalget (Tom, Kirsten, Jonas)

Bestyrelsens kontaktperson til de beboerdrevne udvalg er fremover:
Havegruppen: Josephine
Gårdgruppen: Tom
Ladestandergruppen: Thorbjørn
Kulturudvalget: Josephine

Beboermøde 22. juni. 2022 kl. 19 om Vision for AB JoJo. Indbydelses og program følger.

Information om projektet Ny Vandinstallation.  

Kan findes på https://abjojo.dk/projekter/udskiftning-af-vandroer-i-koekken-og-bad/ der er uploadet tidsplan for rådgiver udbuddet som er igangsat i umiddelbar forlængelse af OGF.

Nyt fra ejendomskontoret

Storskraldsrum i Karré 4
På storskraldsrummet i Karré 4 er der opsat hængelås på døren, efter beboerønske. Man skal benytte samme nøgle som til port og opgang.

Sensorer på porte
Vores automatiske porte er udstyret med sensorer, så lad venligst være med at skubbe/trykke på portene. Hvis du trykker på porten, så gennemfører den en automatisk nulstilling af lukke punktet og dette medfører støjgener for beboerne over port gennemgangene.

Beboerinitiativer

Loppemarked

Vil du være med til loppemarked den 7. august?
Det bliver 11-16, på Jesper Brochmands Pladsen. Det koster intet at deltage, men kræver at du som deltager hænger sedler op/deler eventet virtuelt.

JoJo 100 år

Vores bygninger rundede hele 100 år i 2020 og 2021. Grundet Corona, blev dette ikke markeret, men nu hvor vi atter kan ses, skal dette da fejres!

Vil du være med til at arrangere festivitassen, så skriv til kulturudvalget via Annette på sekretariat@abjojo.dk