AB JoJo Nyhedsbrev juli 2022

Nyt fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Tak for fremmødet 15. juni, hvor der blev afholdt EGF i Kulturlejligheden. Referat udsendes særskilt.

Sommerferie
Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned.

Næste dato for ”Mød bestyrelsen” er 3. august kl. 17-18. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. august.

Valg af totalrådgiver til stigstrengsprojekt
Der er indkommet tre tilbud på totalrådgivning på projektet. Vi regner med at have valgt totalrådgiver inden sommerferien, og vil informere yderligere i næste nyhedsbrev.

Visionsmøde
Visioner, FN’s verdensmål og vores muligheder som andelsforening blev drøftet på beboermødet 22. juni.

Efter en fænomenal fællesspisning for både børn og voksne, kastede vi os ud i at forestille os fremtidens AB JoJo. Med dette møde ville vi gerne starte en dialog, om hvad fremtidens AB JoJo skal være og kunne. Vi ønskede at skabe et rum til at dele visioner og bygge videre på hinandens idéer.

To workshops blev til et hav af idéer, der spændte vidt fra regnvandsopsamling og en reparations-café til en dedikeret samtalebænk og en JoJo festival. I efteråret afholder vi næste beboermøde, hvor alle beboere er velkomne til fællesspisning og til at være med til at sætte deres præg på fremtidens JoJo.

El-ladestanderprojektet

El-ladestanderprojektet er godt i gang. Har du en elbil, vil det være rigtigt dejligt at høre fra dig, så vi kan inddrage dine erfaringer

som elbils-ejer i projektet. Skriv til os gennem sekretariat@abjojo.dk

JoJo-studenter 2022
Stort tillykke til de mange JoJo-studenter som udklækkes i den kommende tid!

Nyt fra ejendomskontoret

Sommerferievikar
Så er det atter ferietid, og vores gårdmænd/gårdkvinde går på ferie på skift. I vil derfor kunne møde Bjørn, som er fast vikar hele sommeren.

Vanding af planter i gårdene
Forhåbentlig betyder sommer også sol og varme. I weekenderne må beboerne derfor meget gerne vande vores planter i gårdene.

Hovedrengøring
Det er tid for den årlige hovedrengøring på trapperne, så skulle der mod forventning stå noget på jeres trappe, så er det nu det skal væk!

Beboerinitiativer

Loppemarked

Vil du være med til loppemarked den 7. august?
Det bliver 11-16, på Jesper Brochmands Pladsen. Det koster intet at deltage, men kræver at du som deltager hænger sedler op/deler eventet virtuelt.

Tilmeld dig på jojoloppe@gmail.com

JoJo 100 år

Vores bygninger rundede hele 100 år i 2020 og 2021. Grundet Corona, blev dette ikke markeret, men nu hvor vi atter kan ses, skal dette da fejres!

Vil du være med til at arrangere festivitassen, så skriv til kulturudvalget via Annette på sekretariat@abjojo.dk