A/B JoJo nyhedsbrev nr. 3 2020

Nyt fra bestyrelsen.

Varmeregnskab.

Alle beboere har modtaget varmeregnskab for 2019 i postkasserne.

Oprydning på for-og bagtrapper samt kældergange.

Bestyrelsen har konstateret, at der flere steder på for-og bagtrapper og i kælderen står personlige effekter tilhørende beboere.

Det er ikke tilladt at have effekter stående på disse fællesarealer, og bestyrelsen anmoder derfor alle beboere om straks at fjerne deres effekter fra fællesarealerne.

Fra den 20. april vil gårdmændene fjerne de effekter der stadig står på arealerne. Dette gælder også skoreoler, barnevogne mm.

Vi appellerer til, at I selv fjerner jeres ting inden den 20. april, så ikke gårdmændene skal gøre jeres arbejde 😊

Maling til bagtrapperne.

Hvis man i forbindelse med et byggeprojekt får brug for maling til at reparere på bagtrappen, kan man hente malingen på ejendomskontoret.

Husk at medbringe en egnet bøtte til malingen.

OGF 2020.

Dette års ordinære generalforsamling er planlagt til den 14. maj 2020.

Alt efter hvordan situationen med Covid-19 udvikler sig, og hvad regeringen melder ud, vil vi kunne blive nød til at udskyde årets generalforsamling til et senere tidspunkt.

Bestyrelsen vil naturligvis melde ud snarest muligt, såfremt det bliver nødvendigt at udskyde generalforsamlingen.