Projektmøde vedr. Tagprojektet

Projektmøde vedr. tagprojektet – Mandag den 18. december I forlængelse af en forespørgsel på vores seneste ekstra ordinære generalforsamling, indkalder tagudvalget hermed til projektmøde mandag den 18. december kl. 19:30. På mødet vil vi opfordre til at man tager spørgsmål til tagprojektet, observationer, undringer eller andre bemærkninger man måtte have, som følge af byggearbejdet på …

Tagprojekt nyt

Arbejdet på karre 3 er desværre forsinket og tidsplanen er revideret for karre 3 og opstart på karre 1. Etape 10 rykket ca 5 uger. Etape 11 rykket ca. 6 uger. Etape 12 rykket ca. 2,5 måned Se vedhæftet tidsplan Forsinkelserne skyldes flere forskellige ting, herunder:   -Omfattende rådskader, der kræver udskiftninger af bærende træbjælker …

Nyt om Tagprojektet- Maj 2017

Udfordring med spærrem afleder mindre forsinkelse på etape 9 Efter åbning af taget på gårdsiden af karré 4 (etape 9) er der konstateret særlige udfordringer med spærremmen. Dette bliver udbedret, men afleder ca. 14 dages forsinkelse på etape 9. Dette påvirker ikke tidsplanen for øvrige etaper. Arbejdet på den sidste karré er i gang Arbejdet …

HUSK: Entreprenørmøde i aften

Husk du i aften, den 9. maj kl. 19-20 kan stille spørgsmål om tagprojektet direkte til Curacon. Mødet holdes på ejendomskontoret, og repræsentanter fra bestyrelsens taggruppe vil også være til stede til at besvare spørgsmål.

Nyt om Tagprojektet – April 2017

Tagprojektet fremskrider planmæssigt Tagprojektet følger den nye tidsplan, med mindre afvigelser på enkelt etaper. Der er nu åbnet op på hele karré 4, og det kan konstateres, at skadesniveauet samlet er mindre end på karré 2.Dog er fæstningerne i hjørne på karré 4, mere mangelfulde end hvad der er set på karré 1 og 2. …

Husk Åbent Hus på søndag kl. 16.00

Husk at du på søndag den 26. februar, har mulighed for at se den nye kvist, atalievinduerne og den nye trappeløsning i en færdig lejlighed ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsens taggruppe. Beboerne i Struenseegade 41, 4.tv. er søde at at lægge lejlighed til, og dørene er åbne fra kl. 16-17. Vi glæder …

Nyt om Tagprojektet – Februar

Økonomi i forhold til ny tidsplan afholdes inden for budgetrammen Som nævnt i sidste nyhedsbrev er projektet blevet forlænget grundet øget skadesomfang. Det betyder øgede omkostninger, særligt til stillads. Bestyrelsen har gennemgået det nye budget nøje i samarbejde med byggeledelsen fra Sweco og efter enkelte justeringer er en økonomisk aftale indgået med Curacon. Aftalen holder …

Nyt om Tagprojektet – Januar

Stort skadesomfang skaber forsinkelser Som beskrevet i sidste nyhedsbrev har skadesomfanget desværre vist sig værre end forventet, hvorfor tagprojektet er forsinket. Forsinkelserne bunder hovedsageligt i følgende forhold: Registrering og sanering tager længere tid end forventet grundet generelt højere skadesomfang. Murkronen på karre 2 (etape 4) var ekstraordinært beskadiget. Der er lavet test på Karre 3-4, …

NYT OM TAGPROJEKTET – December 2016

Omfattende råd og skimmel i etape 7 afleder forsinkelser og udskydelse af opstart på etape 8 Der er konstateret omfattende skimmel og råd ved kviste på etape 7, som ligger over det forventede niveau. Sammen med de udfordringer med ægte hussvamp i spærremmen, fodremme samt etagebjælker og spær, samt omfattende følgeskade af utæt varmerør på …