Logbog 11-05-16: Værn på Karré 1

Værn bliver monteret på karré 1 torsdag og fredag i denne uge (uge 19). Det betyder at beboere kan åbne deres altan dør. Man skal dog være opmærksomme på, at det kan støve da der stadig arbejdes på taget. Stilladset bliver nedtaget løbende, startende i etape 1 fra på mandag (uge 20), og slutter i uge 22 ved …

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2016

Ordinær generalforsamling 12. maj 2016 Den 12. maj 2016 kl. 19:00 holder A/B JoJo ordinær generalforsamling på Det Fri Gymnasium (Struenseegade 50). Bestyrelsen knokler i øjeblikket med alle de aktiviteter der op til en generalforsamling. Den officielle indkaldelse og årsregnskabet skulle være omdelt til alle beboere. Hvis ikke, bedes du kontakte ejendomskontoret. Altan.dk og TV2 …

Nyt fra Bestyrelsen – april 2016

Undersøgelse af endnu en rådgiver til tagprojektet Under den ekstraordinære generalforsamling blev der rejst bekymring om den uvildige rådgivning vedr. tagentreprisen. Udover vores arkitekter, entreprenør, byggeleder og rådgivende ingeniører, har bestyrelsen igangsat en undersøgelse af, hvem der kan give os endnu ‘et par uvildige øjne’ på projektet, samt hvad sådan en rådgiver koster. Vi vender …

Logbog 19-04-16: Maling

Fordi tagprojektet nu omfatter begge sider af taget, og fordi vi ikke får lavet karrés 1 modsatte side nu, vil der være nogle malerarbejder, i lejlighederne i karré 1, som ikke laves før man kommer tilbage og laver den modsatte tagside. Det er således kun malerarbejderne på skunkvægge, skråvægge, enkelte vægflader, lofter i kviste, alt …

Spørgsmål vedr. EGF – del 2

I forbindelse med bestyrelsens indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling (EGF) den 30. Marts 2016, har vi modtaget rigtig mange spørgsmål. Vi har i dette skriv samlet en række af de spørgsmål vi har modtaget. En del af spørgsmålene går  igen og vi svarer derfor ikke en-til-en på samtlige spørgsmål. Vi håber, at vi samlet set …

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2016

Altan regnskab er udregnet Vores administrator, Grubbe Advokater har afsluttet regnskabet for altaner. Alle beboere med altan er blevet orienteret af Grubbe direkte, men vi kan oplyse at der i alt bliver betalt 750.000 tilbage til beboerne. Vi vil gerne minde alle om, at altanregnskabet er separat fra foreningens øvrige økonomi. Bedre, hurtigere og billigere …

Spørgsmål vedr. EGF

I forbindelse med bestyrelsens indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling (EGF) den 30. marts, har vi modtaget et par henvendelser med en masse gode spørgsmål. Vi vil i dette skriv svare på nogle af spørgsmålene. Har du andre spørgsmål, vil vi stadig opfordre dig til at sende dem til os, så vi kan forberede EGF bedst …

KvistNyt – Marts 2016

Spørgsmål til ekstraordinær generalforsamling Alle beboere har modtaget en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30/3 på Det Fri Gymnasium. Vi vil gerne give entreprenør, advokat og rådgivere, samt administrator den bedste mulighed for at besvare jeres spørgsmål til den ekstraordinære generalforsamling. Så har du spørgsmål af teknisk, økonomisk, juridisk eller arkitektonisk karakter,  bedes du  sende …