Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar fra introduktionsmødet 29. juni og 5. november 2015

[Bemærk at nogle af svarene kan være forældede]

Introduktion

Hvem er Curacon?
Hvor bliver byggepladsen?

Københavns Kommune

Hvad er der lavet af ændringer til projektet i forholdet til det præsenterede på EGF?
Hvordan godtgøres det mistede areal af lejligheden, ifb. med KK’ krav?
Bliver trinene ved reposet flyttet længere ind i lejligheden?

Tid

Hvad er tidplanen?
Hvordan bliver vi varslet?
Hvornår kommer der en revideret tidsplan?
Kan vi regne med den tidsplan der kommer om 3 uger?
Bliver der vinterpause?
Hvornår bliver vi varslet?

Arbejdsprocess

Hvad skal der faktisk laves?
Hvad er arbejdstiderne?
Vil støjniveauet være så voldsomt at man ikke kan være hjemme i perioden?
Vil der være en forskydning i mellem de udvendige og indvendige arbejder, så der vil være et hul uden arbejde?

Afdækning

Vil det være muligt at bruge 5. sal?
Vil det være muligt at bruge 4. sal?
Hvordan kommer håndværkerne ind til 5. sal?
Kan man bytte plads i rækkefølgen?
Hvad med vores nye altaner?
Bliver der sat tyverisikring op ved stilladset?
Skal køkkener på 5. sal rives ned?
Vil man kunne se en overgang i gulvbrædderne på 5. sal ved kvisten?
Hvordan bliver 5. salen afleveret i forhold til malerarbejdet?

Tilvalg

Hvad er der af tilvalg?
Hvorfor bliver hele 5. sal lejligheden ikke malet?
Kan man få malet med sin egen maling?
Bliver alle gulv på 5. sal slebet hvis der er flere rum?
Hvilket overfladebehandling af gulvet er med i projektet?
Bliver det de samme gulvbrædder der bliver lagt ned igen?
Kan reposen blive kortere, mod individuelle tilkøb?

Kompensations

Hvordan bliver der kompenseret?
Er der stilstand i etape 1 og bliver beboere i etape 1 kompenseret for den noget længere byggeperiode?

Andet

Er det muligt at benytte hulrummet i reposen til opbevaring?
Vil det være muligt at få en besøgsdag i mock-up lejlighederne?
Kan man få lavet nye vinduer i sammenhæng med byggeprojekt?
Bliver altanen lige så bred som i dag?
Hvordan forholder beboere sig der har køkken på 5. sal?

Status pr. 5. november 2015

Er der også fejl og mangler på modsatte side af taget?
Der er sket noget med mit køkkenloft, hvem skal jeg kontakte?
Hvor henvender man sig med individuelle spørgsmål?
Hvor langt er i nået på nuværende tidspunkt?
Har det været nødvendigt at afspærre 4. sal i nogle af de første lejligheder?
Hvad er status på forlig i voldgiftsagen og status på for økonomi generelt for kvistprojektet?
Hvad er grunden til at der er 'hul' i overdækningen mellem etape 1 og 3?
Hvor farligt er det med de skimmel skader som er konstateret?
Får vi hjælp til at bære tunge ting i forbindelse med gulvslibning på 5. sal?

Mangler der et svar?

Vi modtager gerne spørgsmål vi har glemt at tage med.

Har du spørgsmål du ønsker et direkte svar på, beder vi dig venligst kontakte Ejendomskontoret.