Bestyrelsen

A/B JoJos bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og består af frivillige beboere fra foreningen. Hver 3. Uge samles bestyrelsen til bestyrelsesmøde, men repræsentanterne mødes også løbende i de enkelte udvalg og grupper.

Bestyrelsen varetager mange forskellige opgaver såsom igangsættelse og gennemførelse af større og mindre byggeprojekter, herunder løbende kontakt med entreprenører og rådgivere. Bestyrelsen gennemfører månedlige fremvisninger af foreningens lejligheder, har kontakt med gårdgrupperne, behandler ansøgninger fra beboere og besvarer spørgsmål om stort og småt. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om foreningens økonomi, og ser til at foreningens og vores bygningers generelle tilstand. Bestyrelsen står også for kommunikationen til foreningens beboere via hjemmeside og nyhedsbreve.

Du kan møde repræsentanter fra bestyrelsen og stille eventuelle spørgsmål den første onsdag i hver måned mellem kl.17.00-18.00 på ejendomskontoret.

Du er også velkommen til kontakte bestyrelsen gennem formularen nederst på denne side.

Har du et spørgsmål, som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, skal det være modtaget senest 3 hverdage inden næstkommende bestyrelsesmøde. Du kan henvende dig til ejendomskontoret, for at høre hvornår næste bestyrelsesmøde er planlagt til.

Medlemmer

Bestyrelsen består af 9 medlemmer – inklusiv suppleanter, der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle er valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

Tom Weber, formand
Christian Ulrich Dalgaard Hansen, næstformand

Titte Kalsbøll

Sune Vinfeldt Svendsen

Morten Lindegaard

Camille Apfelbeck Hillmann

Leonardo Rossel Carrasco

Mikkel Jørgen-Jensen

Anne Lundsmark

Bestyrelsesudvalg

De enkelte medlemmer er med i forskellige udvalg alt efter interesse og kompetencer. I indeværende bestyrelsesår er der nedsat følgende udvalg:

De faste udvalg:
Formandsudvalget

Tom, Morten & Christian

Formandsudvalget består af AB JOJO’s bestyrelsesformand/kvinde og næstformand/kvinde og en til flere bestyrelsesmedlemmer. Formandsudvalget har det ledelsesmæssige ansvar for driften af foreningens sekretariat (som i det daglige ledes af foreningens sekretariatsleder). Udvalget står desuden for kontakten til foreningens administrator og varetager forhold af økonomisk og juridisk karakter.

Salgsudvalget
Titte, Camille, Mikkel & Anne

Salgsudvalget er det udvalg som har med foreningens venteliste og salg af andelsboliger at gøre. Det er desuden salgsudvalget, som står for fremvisninger den første søndag hver måned.

Beboer- og kommunikationsudvalget
Camille, Mikkel, Leonardo & Christian

Beboer- og Kommunikationsudvalget behandler alle skriftlige beboerhenvendelser til bestyrelsen. Endvidere er det også beboer- og kommunikationsudvalget, som tager imod de personlige henvendelser den første onsdag i hver måned kl. 17 – 18 på ejendomskontoret. Udvalget står ligeledes for udarbejdelse af nyhedsbreve og opdatering af foreningens hjemmeside.

Bygge- og medieudvalget
Sune, Mikkel, Anne & Morten

Bygge- og medieudvalget forhåndsbehandler beboernes byggeansøgninger, som herefter godkendes på et bestyrelsesmøde. Udvalget står også for drift og vedligeholdelsesplaner af vores bygninger og er tovholder på mindre byggeprojekter i foreningen. Udvalget står desuden for foreningens internet og TV-pakker (deltagelse i Parknets generalforsamlinger m.m.). 

Løbende projektudvalgene:

Taggruppen
Sune, Titte, Tom og Morten P

I forbindelse med tagprojektet et det taggruppens opgave at repræsentere beboernes interesser, formidle væsentlige informationer og beslutningsgrundlag videre til både bestyrelsen og andelshaverne. Alle medlemmer i taggruppen deltager i bygherremøder og projektmøder, samt deltager i beslutninger om æstetiske projektændringer. Taggruppen har løbende kontakt med entreprenør, rådgivere og administrator.  Taggruppen er organiseret med forskellige ansvarsområder- og niveauer i forhold til at sikre at projektet holder sig inden for tid, kvalitet og økonomi samt varetage kommunikationen med beboerne. Selve byggeledelsen varetages af rådgivere fra SWECO.

Altangruppe, anden runde
Morten, Camille, Sune & Leonardo

Udvalget blev nedsat efter den ordinære generalforsamling i 2018 og skal igang i løbet af efteråret 2018.

 

Mødereferater

Det vil være muligt, at finde referater fra bestyrelsesmøderne under Dokumenter eller ved at klikke her.

Kontakt Bestyrelsen

Hvis du ikke er glad for formularer er du også velkommen til at sende os en mail på sekretariat@abjojo.dk. Skriv ‘Att. Bestyrelsen’ i emnefeltet.

OBS
Drejer din henvendelse omkring ekstern venteliste bedes du læse mere her: “Bliv Andelshaver”