Nyt fra Bestyrelsen – maj 2016

Ordinær generalforsamling 12. maj 2016

Den 12. maj 2016 kl. 19:00 holder A/B JoJo ordinær generalforsamling på Det Fri Gymnasium (Struenseegade 50). Bestyrelsen knokler i øjeblikket med alle de aktiviteter der op til en generalforsamling. Den officielle indkaldelse og årsregnskabet skulle være omdelt til alle beboere. Hvis ikke, bedes du kontakte ejendomskontoret.

Altan.dk og TV2

Der har fornyligt været en sag på TV2 vedr. kvaliteten af Altan.dk’s altaner. Bestyrelsen mener ikke, at vi har noget at frygte og sagen derimod er blæst op i medierne. For en sikkerheds skyld er vi i øjeblikket i dialog med vores rådgivere, som tilfældigvis også er rådgivere på den pågældende sag på Frederiksberg. Det er umiddelbart også deres vurdering at der er tale om en mediesag. Yderligere er det deres vurdering, at der ikke er eller har været tale om nedstyrtningsfare i den pågældende forening eller i vores, men de afventer pt. yderligere undersøgelser og kontakter bestyrelsen, når disse er foretaget.

Kommende projektmøder vedr. tagprojektet

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling og den nye tagprojekt, vil vi fremadrettet afholder flere løbende åbne projekt og rådgivermøder. Intentionen med disse møder, vil være at man som berørt beboer, får en mulighed for at tale direkte med de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer.

Følgende dato’er kan noteres:

Byggeteknisk “nørd” møde
Vi arbejder stadig på, at finde den præcise datp. På mødet kan beboerne få svar på de byggetekniske og nørdede detaljer omkring det nye tagprojekt.

24. maj 2016 19.00-20.00 – Projektmøde #1
Her vil bestyrelsen være tilgængelig for spørgsmål omkring tagprojektet. Mødet afholdes på ejendomskontoret.

6. juni 2016 17.00-18.00 – Projektmøde #2
Her vil bestyrelsen og foreningens rådgivere være tilgængelig for spørgsmål omkring tagprojektet. Mødet afholdes på ejendomskontoret.

15. juni 2016 19.00-21.00 – Advokatmøde
Her vil foreningens advokater være til stede, så der kan stilles spørgsmål af juridisk karakter omkring voldgiftssagen. Vi vil forsøge at afholde mødet i Kulturlejligheden, men endelig lokation vil blive meldt ud.

22. juni 2016 17.00-18.00 – Projektmøde #3
Her vil bestyrelsen være tilgængelig for spørgsmål omkring tagprojektet. Mødet afholdes på ejendomskontoret.

Nye datoer vil blive fastsat løbende efter behov. Vi vil forsøge at justerer frekvensen af møder, så de passer til hvor vi er i projektet.