Nyt fra Bestyrelsen – april 2016

Undersøgelse af endnu en rådgiver til tagprojektet

Under den ekstraordinære generalforsamling blev der rejst bekymring om den uvildige rådgivning vedr. tagentreprisen. Udover vores arkitekter, entreprenør, byggeleder og rådgivende ingeniører, har bestyrelsen igangsat en undersøgelse af, hvem der kan give os endnu ‘et par uvildige øjne’ på projektet, samt hvad sådan en rådgiver koster. Vi vender tilbage vedr. dette, når vi ved mere.

Tidsplan for høringer ifb. tagprojektet

I forbindelse med det nye tagprojekt arbejder bestyrelsen på at skærpe vores kommunikative evner. En bedre kommunikation er allerede blevet indskærpet overfor entreprenøren, og vi arbejder internt på mere og bedre information via hjemmesiden og nyhedsbrevet.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en plan over, hvornår der vil være såkaldte “taghøringer”, hvor alle beboere med spørgsmål til tagprojekt, kvistprojekt eller voldgiftssag kan deltage med spørgsmål og kommentarer.  Vi forventer, at kunne holde løbende taghøringer med et par ugers mellemrum.

Ordinær generalforsamling

Den 12. maj 2016 kl. 19:00 holder A/B JoJo ordinær generalforsamling på Det Fri Gymnasium (Struenseegade 50). Bestyrelsen knokler i øjeblikket med alle de aktiviteter der op til en generalforsamling. Den officielle indkaldelse og årsregnskabet vil snart blevet omdelt til alle beboere.

Har du forslag til generalforsamlingen skal det seneste sendes til ejendomskontoret d. 28-04-2016, for at vi kan nå at behandle forslaget og stille det til generalforsamlingen.

Har du et bestyrelsesmedlem i maven?

Op til generalforsamling holder bestyrelsen “Åbent hus”, hvor det vil være muligt at komme og høre hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. Dette er for alle andelshavere, der vil engagere sig i foreningslivet og overvejer at stille op til bestyrelsen.

Åbent hus bliver afholdt d. 04.05.2016 kl 18.00 på ejendomskontoret. Vi gør opmærksom på, at personlige henvendelser omkring andre sager skal tages op til beboerhenvendelse (hver første onsdag i måneden kl. 17.00 – 18.00), via mail til ejendomskontoret eller på et af de kommende møder og høringer omkring tagprojektet.

Nye beslag til altanerne

Som nogle altanejere måske er klar over, er vores altaner desværre blevet leveret uden en medløber, til montering af diverse ting. Dette har bestyrelsen været i dialog med Altan.dk om. Det er desværre ikke muligt, at eftermonterer en medløber uden at ødelægge altanerne. Vi har derfor fået en erstatning af Altan.dk, og vi har nu indkøbt beslag til alle altaner, så det bliver muligt at sætte ting op på selve rækværket på altanen, det kunne være et lille bord eller lignende. Vi vil informere nærmere omkring udlevering, når beslagene ankommer.

Hjemmedyrket humle på Nørrebro

Foreningen er blevet kontaktet af Studio Debris for at høre, om vi er interesseret i at gro hjemmedyrket humle på Nørrebro. Bestyrelsen synes, at det lyder som et sjovt og godt initiativ, og vi har bedt om mere information om projektet. Kunne du som beboer have interesse i at deltage i et sådan projekt, så skriv en mail til ejendomskontoret på sekretariat@abjojo.dk

Varmeregnskabet

Som alle beboere har modtaget brev om, har vi igen i år brugt mindre varme end forventet, hvilket betyder, at vi får penge tilbage i varme. Pengene bliver fratrukket huslejen i maj.

Bachelorprojekt om Pop-up farmen

Louise, Maj og Signe fra Aalborg Universitet skriver bachelorafhandling om pop-up farmen, og vil gerne vide noget om jeres forhåbninger, holdninger og ønsker til hvad Pop-up farmen kan gøre for jer og jeres bydel. De vil derfor gerne have en uformel snak med nogle beboere omkring Pop-up farmen, af en halv til en hel times varighed. Samtalerne vil foregå i uge 17 fra mandag d. 25/4 til torsdag d. 28/4. Præcist tid og sted kan aftales.

De kan kontaktes på lskr13@student.aau.dk eller tlf.nr: 31 38 23 18.