Arrangement onsdag aften

Kære naboer, Husk at det er i morgen, onsdag den 21. august kl 19 at vi mødes i kulturlejligheden ang. de bilafbrændinger, der desværre fandt sted i foråret på pladsen mod Det fri gymnasium. Vi får på aftenen besøg af: Nærpolitiet som vil fortælle generelt om bilafbrændinger, om hvad vi som naboer kan gøre fremadrettet mm. samt …

AB JoJo Nyhedsbrev nr. 8 2019

Nyt fra bestyrelsen Altaner Vi har alle ventet længe, på at altanrunde II skulle gå i gang, og flere har efterspurgt nyt. NU kommer det! Altanudvalget er endelig nået dertil i processen, hvor tilmeldingspapirerne skal udarbejdes, og inden længe vil der blive hustandsomdelt information samt bindende tilmeldinger. Siden første altanrunde, er der flere regler på …