KvistNyt – Marts 2016

Spørgsmål til ekstraordinær generalforsamling

Alle beboere har modtaget en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30/3 på Det Fri Gymnasium.

Vi vil gerne give entreprenør, advokat og rådgivere, samt administrator den bedste mulighed for at besvare jeres spørgsmål til den ekstraordinære generalforsamling. Så har du spørgsmål af teknisk, økonomisk, juridisk eller arkitektonisk karakter,  bedes du  sende dem til ejendomskontoret, som kan videregive dem.

Send dine spørgsmål til sekretariat@abjojo.dk inden tirsdag d. 22/3 kl. 15.00 med emnet: Spg til EGF om tagprojekt.

Rørføring på 4. Sal

I det oprindelige tagprojekt fra 2005, blev varmerør til femtasalenes radiatorer trukket under kvistaltanen, altså den kolde side af klimaskærmen. Dette har skabt kondens/fugt omkring rørene og er generelt ikke en god løsning. De vil fremover, som en del af det nye projekt, derfor trække varmerørene under loftet på  4. sal.

Trappen op til kvistaltanen

Designet på trappen til reposen er nu på plads. Det har ikke været muligt, at efterkomme alle ønsker, men der er forsøgt, så godt som muligt.
Hvis trinkanten kun skulle være 10mm i siden og 30 mm på forside, ville samlingen virke skæv. Det så fjollet ud, så i stedet bliver kanten på siden nu også 30mm hele vejen rundt om trinnet.

Pga. forskllige højder i tagetskonstruktion, vil nogle skulle have 3 trin og andre 2, som vi kender dem fra i dag. Får man tre trin, er der 2 muligheder: Kun ét trin øverst eller en lille repos.  

Dem med 2 trin vil også få to muligheder: En lille repos eller en stor repos

Dem der har meget særlige individuelle løsninger, vil få dette genskabt.

De tekniske tegninger kan ses på abjojo.dk/projekter/kvistprojekt/ (under dokumenter) eller på ejendomskontoret.

Status på karre 1

Ved “Mød Bestyrelsen” i marts 2016 blev bestyrelsen gjort bekendt med flere spørgsmål, som beboerne manglede svar på. Vi har været i dialog med de relevante parter, og vil herunder forsøge ganske kort at svare på de spørgsmål, som blev stillet.

Generelt har bestyrelsen indskærpet over for entreprenør og andre partnere, at kommunikationen med foreningens beboere skal forbedres.

Tidsplan for Karre 1

Etape 1 og 3 forventes færdige indvendigt onsdag før påske, på nær STG 21 da der er en større vandskade her, som skal udbedres.
Etape 2 indvendigt forventes færdig fredag uge 15. Hele karreen mod gårdsiden forventes færdig i slutningen af uge 19.

Tidsplan for eventuel udbedring af vejsiden kan først fastlægges efter den ekstraordinære generalforsamling.

Detailtidsplanen kan ses på abjojo.dk/projekter/kvistprojekt/ (under dokumenter) eller på ejendomskontoret.

Status på skimmelprøver

Skimmelomfanget bliver undersøgt af Orbicon, som afleverer resultatet til Curacon. Curacon udbedrer det beskrevne, og Orbicon laver en slutkontrol. Er alt som det skal være, lukkes indgrebet. Indtil videre har skimmelomfanget været inden for rammerne af det forventelige.

Hvor skal Curacon ned på 4. sal?

Bestyrelsen har understreget over for Curacon, at de skal varsle beboere, hvor det er nødvendigt at arbejde på 4. sal og aflukke køkken eller andet.  Det gør Curacon allerede løbende. Har man derfor for nuværende ikke fået besked om, at 4. sal aflukkes, vil det ikke være nødvenigt

I de fremtidige etaper vil beboerne selvfølgelig blive varslet.

Juridisk status mht. kompensation, samt til salg af ufærdige andele

Kompensation skulle køre nu for alle.

Vedrørende salg af ufærdige andele svarer fra Grubbe Advokater:

“De ufærdige lejligheder med kviste i karre 1 kan sådan set godt overdrages. Sælger skal dog sørge for at køber er informeret om status for kvistsagen, herunder også sørge for at køber får en kopi af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling med bilag. Køber må jo således imødese at der går et stykke tid inden en udbedring iværksættes og at køber også skal deltage i en forhøjelse af boligafgiften. Køber skal endvidere vide at dele af den lejlighed der overdrages eventuelt er ubeboelig men at køber lige som sælger får kompensation herfor. Ellers er der ikke noget problem i at lejlighederne overdrages.”

Kan tagprojektet i karre 1 udsættes til slutningen af nyt tagprojekt?

Vi forsøger at finde en løsning, som både økonomisk og forsvarligt kan lade sig gøre. Men det er ikke sikkert, at det er en mulighed at skyde tagprojektet på karre 1.

Debatten på Facebook

Vi har selvfølgelig set og taget den debat, der kører på Facebook, til overvejelse. Der er kommet mange gode spørgsmål, som vi meget gerne vil forsøge at svare på inden den ekstra ordinære generalforsamling.