Kære medlemmer af og beboere i Rantzausgård (Skyttegade 8, Struenseegade 17 – 35 Jesper Brochmandsgade 5)

Kære medlemmer af og beboere i Rantzausgård

 

Kom og vær med til at gøre gården til et bedre sted for os alle.

Mange bruger gården, vi går igennem den, vi parkerer vores cykler i den, vi hygger os, børnene leger. Lige nu indsnuser vi duften af foråret, og betragter vores gamle gård.

I gårdlavets bestyrelse synes vi, at gården trænger til en kærlig hånd, mere fantasi, og bedre tilpasset beboerne. Vi synes faktisk, at den ser slidt ud. Og det vil vi gerne gøre bedre, men vi har brug for DIN hjælp.

Gårdlavets bestyrelse, har på det seneste bestået af 3 medlemmer, som alle er pensionister. Vi ønsker og håber, at der vil komme yngre kræfter til, som kan komme med gode forslag og inspiration til hvordan vi får vores gård til at være mere indbydende og hyggelig at være i.

Hekse kan gårdlavet ikke, men gården kan blive meget bedre, når vi får en bredere repræsentation, af alle der benytter gården. Vi vil hyre en anlægsgartner til at støtte os processen.

Kom og vær med. Det kan blive sjovt.

Du kan melde dig til at arbejde/være medbestemmende over gårdens indretning. Men allerbedst stil op til bestyrelsen, hvor der kan være op til 7 medlemmer.

Der er generalforsamling den 31. maj, kl. 19 i Kulturlejligheden, på hjørnet af Struenseegade og Jesper Brochmanns Gade.