EGF i dag kl. 18,30 på det frie gymnasium

Husk det er i dag der er EGF på det frie gymnasium kl. 18.30

Vi har brug for din stemme, så kom og vær med. Og mød nogle af de andre beboere. Vi sørger for lidt at drikke, og det gode humør.

Det er vigtigt at der kommer så mange som muligt, så vi er beslutningsdygtige.

hvis du er forhindret i at deltage, så husk at aflevere en fuldmagt til en anden andelshaver som deltager

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag:
• Forslag 1 – Forslag om afslutning af byggesag vedr. kvist- og tagprojekt.
• Forslag 2 – Forslag om ændring til den valgte bestyrelse.