TagNyt maj 2018

TagNyt maj 2018  Der er fortsat fuld gang i byggeriet og målet er nu i sigte 🙂 Alt indvendigt arbejde forventes at være færdigt sidst i maj, Curacon har sat flere mænd på og de arbejder nu om lørdagen. Der gøres en ekstra aktiv indsats for at blive færdige, så vi kan nyde sommeren uden …

Kvistnyt februar 2018

Etape 10 er færdig og demontering af stilladset er gået i gang. På Etape 11 arbejdes der fortsat på lukning af udvendigt tag, hvilket forventes at vare 3-4 uger. Etape 12 holder tidsplanen, trods rådskader og andre udfordringer og der arbejdes fortsat med færdiggørelsen af det indvendige arbejde. Gangbroen over Struenseegade og over gård 3 …

Projektmøde torsdag den 8. februar kl. 19.30

Bestyrelsen inviterer igen til projektmøde vedr. tagprojektet. Denne gang er det torsdag den 8. februar kl. 19.30 på ejendomskontoret. På mødet vil der være repræsentanter fra tagudvalget, som på bedste vis vil forsøge at besvare alle spørgsmål. Venlig hilsen Tagudvalget

Kvistnyt Januar 2018

Godt Nytår Arbejdet på karre 3 skrider fremad. Der er stadig uforudsete fejl og mangler fra tidligere entreprenør der bliver udbedret. Den overordnede tidsplan holdes fortsat, men der kan stadig forekomme lokale forsinkelser. De sidste to kviste står klar og bliver opsat i løbet af de næste to uger. Arbejdet på karre 1 er opstartet …

Kvistnyt

  Arbejdet på karre 3 skrider fremad, også udbedringerne af de omfattende fejl og mangler fra tidligere entreprenør som vi beskrev i nyhedsbrevet fra Projekt-logbogen i oktober. Den overordnede tidsplanen holdes fortsat, men der kan stadig forekomme lokale forsinkelser. Der vil ikke blive arbejdet mellem jul og nytår. Curacon vil yderligere øge isoleringen over de …

Projektmøde vedr. Tagprojektet

Projektmøde vedr. tagprojektet – Mandag den 18. december I forlængelse af en forespørgsel på vores seneste ekstra ordinære generalforsamling, indkalder tagudvalget hermed til projektmøde mandag den 18. december kl. 19:30. På mødet vil vi opfordre til at man tager spørgsmål til tagprojektet, observationer, undringer eller andre bemærkninger man måtte have, som følge af byggearbejdet på …

Tagprojekt nyt

Arbejdet på karre 3 er desværre forsinket og tidsplanen er revideret for karre 3 og opstart på karre 1. Etape 10 rykket ca 5 uger. Etape 11 rykket ca. 6 uger. Etape 12 rykket ca. 2,5 måned Se vedhæftet tidsplan Forsinkelserne skyldes flere forskellige ting, herunder:   -Omfattende rådskader, der kræver udskiftninger af bærende træbjælker …