Beslutning truffet på EGF

Den 30. Marts 2016 besluttede den ekstraordinære generalforsamling, at fortsætte kvistprojektet og igangsætte udbedringen af de nye fejl og mangler i vores eksisterende tag.

Det betyder samtidig, at vi skal have lavet en valuarvurdering, optage et nyt lån på ca. 55 mio, samt at vi får en boligafgift forhøjes på 5% pr. 1. maj i år.

Vores entreprenør (Curacon) går nu i gang med arbejdet på karré 2, imens de fortsætter arbejdet på karré 1. Som der blev orienteret om på generalforsamlingen, vil den modsatte side af karré 1, først blive lavet som det sidste i projektet.

Der udsendes en opdateret tidsplan for hele det nye projekt snarest. Den er allerede lavet, men vi vil gerne lige have mulighed for at gå den kritisk igennem, inden den sendes ud.

Præsentationsmaterialet, med bl.a. forløbet med taget siden 2002, gennemgang af de forskellige fejl og mangler, er at finde på hjemmesiden.

Vi er meget glade for at så mange andelshavere mødte op. Det var en vigtig beslutning. Der var en masse gode og relevante spørgsmål, tone blev holdt konstruktiv, hvilket vi gerne vil takke alle for.

Det endte med et overbevisende mandat, som gør at vi nu kan fortsætte det benhårde arbejde med projektet.

Har du yderligere spørgsmål henviser vi til foreningen hjemmeside, hvor der ligger svar på mange spørgsmål og begrundelsen for generalforsamlingen.